Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Föreningen

Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening.

  • Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet.
  • Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till föreningen, som du är skyldig att betala.
  • Vår vägförening är en så kallad samfällighetsförening. Vad samfälligheten förvaltar framgår av våra stadgar, som bland annat hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.
  • Läs mer om samhällighetsföreningar på Lantmäteriet samfällighetsförening

VÅRA UPPGIFTER

  • Arbeta med vägnätet i samhället i form av förebyggande underhåll, reparationer, skyltning, dikesrensning, släntklippning mm.
  • Klippa allmänna park- och grönytor.
  • Snöröja och halkbekämpa vägar och allmänna parkeringsplatser samt vissa gång och cykelvägar.

Kontakt

De flesta arbeten i vägföreningens regi sköts på entreprenad av olika företagare. Har du synpunkter på arbetets utförande, förslag på åtgärder eller vill påpeka något som behöver åtgärdas är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Vägfogde Gunnar Rauseus
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlPC9hPg==

Ordförande - Niclas Malmberg
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9yZGZvcmFuZGVAdmF0dGhvbG1hdmFnZm9yZW5pbmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+b3JkZm9yYW5kZUB2YXR0aG9sbWF2YWdmb3JlbmluZy5zZTwvYT4=

0723-62 89 60

Aktuellt

På uppdrag av Uppsala kommun arbetar lantmäteriet nu med en förrättning för att uppdatera vilka fastigheter som ska ingå i vägföreningen. Vägföreningens yrkande är att kommunen ska stå för 100 procent av förrättningskostnaderna. Motivering för detta är:

Det som föranlett kommunens begäran om förrättning är huvudsakligen de två nya bostadsgatorna Järnmalmsvägen och Blästervägen. Om saken skötts korrekt från kommunen från start skulle förrättningskostnaderna ha finansierats med intäkter från kommunens tomtförsäljningen. Huruvida det var inbakat i exploateringskostnaderna eller inte vet vi inte, men att begäran till lantmäteriet om att införliva gatorna i Vattholma ga:2 inte gjordes i samband med att fastigheterna såldes var ett misstag från kommunens sida. Det svar kommunen nu ger är att de som köpte fastigheterna borde ha tillförsäkrat sig om att man var en del av Vattholma ga:2. Det faller på sin orimlighet och väcker följdfrågan varför inte kommunen då i sin roll som fastighetsägare av en av de aktuella fastigheterna tog sådant initiativ.

Det är kommunen som har tagit initiativ till förrättningen och som har yrkat på vilka förändringar som ska genomföras. Det är kommunen som minskar sitt ansvar och sina framtida kostnader, och som därför också drar de största fördelarna av förändringen. Det är då orimlig att vältra över förrättningskostnader på andra fastighetsägare i Vattholma, för något som från början var en miss från kommunens sida.

Ytterligare en förändring som aviserats från 2022 är att kommunen gör om det ekonomiska bidraget till vägföreningarna, så att en fast summa betalas ut istället för, som idag, andelar av de faktiska kostnaderna. Det ökar osäkerheten kring föreningens ekonomi, och gör det än mer angeläget att bygga upp en ekonomisk buffert.

Login