Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Föreningen

Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening.

  • Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet.
  • Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till föreningen, som du är skyldig att betala.
  • Vår vägförening är en så kallad samfällighetsförening. Vad samfälligheten förvaltar framgår av våra stadgar, som bland annat hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.
  • Läs mer om samhällighetsföreningar på Lantmäteriet samfällighetsförening

VÅRA UPPGIFTER

  • Arbeta med vägnätet i samhället i form av förebyggande underhåll, reparationer, skyltning, dikesrensning, släntklippning mm.
  • Klippa allmänna park- och grönytor.
  • Snöröja och halkbekämpa vägar och allmänna parkeringsplatser samt vissa gång och cykelvägar.

Kontakt

De flesta arbeten i vägföreningens regi sköts på entreprenad av olika företagare. Har du synpunkter på arbetets utförande, förslag på åtgärder eller vill påpeka något som behöver åtgärdas är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Vägfogde Fredrik Westergren, 070-823 02 87
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlPC9hPg==

Ordförande - Niclas Malmberg 0723-628960
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9yZGZvcmFuZGVAdmF0dGhvbG1hdmFnZm9yZW5pbmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+b3JkZm9yYW5kZUB2YXR0aG9sbWF2YWdmb3JlbmluZy5zZTwvYT4=

Aktuellt

Login