Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Geografiskt ansvarsområde

Vägföreningen ansvarar för området begränsat av
Skärtomtsvägen i nordväst - Dannemoravägens korsning med RV290 i nordost.
Alla vägar genom samhället kring Godtemplarvägen/Hammarsmedsvägen(Allévägen)/Malmvågsvägen.
Lenabergsvägen i sydväst - Stenbyområdet fram till vändplatsen i söder - Malmvågsvägens korsning med RV290 i sydost.

Vägföreningen ansvarar inte för perrong-/banområdet kring Vattholma station

Logga in