Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Styrelsen tillsätts vid årsmötet som genomförs under mars månad varje år. Kallelse till årsmötet sker på inbetalningsavin för den årliga medlemsavgiften samt på denna hemsida.

Vill du vara med och påverka vägföreningens arbete är du välkommen att väcka förslag till årsmötet och/eller att kontakta styrelsen: styrelsen@vattholmavagforening.se

Styrelse, revisorer och valberedning

Niclas Malmberg, ordförande
Fredrik Westergren, vägfogde
Ida Johansson, sekreterare
Åke Malmberg, kassör
Tomas Persson, ledamot
Sara Fahlén, suppleant
Björn Andersson, suppleant

Mia Magnusson, revisor
Owe Sörmark, revisor
Johan Rydberg, revisorssuppleant

Mia Jennlinger, valberedare
Anders Åsberg, valberedare

Login