Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Styrelsemedlemmar

Styrelsen tillsätts vid årsmötet som genomförs under mars månad varje år. Kallelse till årsmötet sker genom annonsering i lokaltidning och på denna hemsida.

Vill du vara med och påverka vägföreningens arbete är du välkommen till årsmötet. Du är också mycket välkommen att anmäla ditt intresse till styrelse- och valberedningsarbete. Ta kontaktakt med någon av oss i styrelsen!

Styrelsen

Niclas Malmberg, ordförande
Gunnar Rauseus, vägfogde
Ida Johansson, sekreterare
Åke Malmberg, kassör
Tomas Persson, ledamot
Sara Fahlén, suppleant
Björn Andersson, suppleant
Fredrik Westergren, suppleant

Ann-Marie Fredriksson, revisor
Owe Sörmark, revisor
Johan Rydberg, revisorssuppleant

Mia Jennlinger, valberedare
Björn Luvö, valberedare

Login