Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Dokument

Föreningsstämmohandlingar 2024
Dagordning årsmöte 2024
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2023
Bilaga 2:1 Ekonomisk årsberättelse
Bilaga 2:2 Balansrapport
Bilaga 2:3 Resultatrapport
Bilaga 3 Revisionsberättelse
Bilaga 4 och 7, Valärenden och arvoden
Bilaga 5 Budget 2024
Bilaga 6 Förslag till medlemsavgift
Bilaga 8 Inkomna motioner
Bilaga 9 Fråga om övertagande av belysningsansvar


OBS Höjning av medlemsavgiften föreslås med 30 kr, från 750kr till 780kr.

Extrastämma 26 september 2023 kl.18
Dagordning extrastämma 26/9
Bakgrund och underlag till beslut ang Vägföreningens inställning till övertagande av de mindre samflligheternas förvaltning av vägar och mark
Forsen
Hammargårdarna
Riangårdarna
Östra Vattholma S5Föreningsstämmohandlingar 2023
Dagordning
Årsberättelse 2022
Bilaga 2:1 Årsbokslut
Bilaga 2:2 Balansrapport
Bilaga 2:3 Resultatrapport
Bilaga 3, Revisorernas berättelse.
Bilaga 4 och 7 Arvoden resp valärenden
Bilaga 5 Budget


Föreningsstämmohandlingar 2022
Dagordning årsmöte 2022
Bilaga 1 Årsberättelse 2021
Bilaga 2 Årsredovisning 2021
Bilaga 3. Balansrapport
Bilaga 4. Resultatrapport
Bilaga 6 Budget 2022
Bilaga 7. Valberedningens förslag

Föreningsstämmohandlingar 2021
Dagordning årsmöte 2021
Verksamhetsberättelse för år 2020, Bilaga 1
Årsbokslut verksamhetsåret 2020, bilaga 2
Revisorernas berättelse, bilaga 3
Valberedningens förslag till arvoden 2020, bilaga 4
Medlemsavgift 2022, bilaga 5
Prioriterade projekt 2021, bilaga 6
Budget 2021, bilaga 7
Valberedningens förslag, bilaga 8 och 9
Beslutad stadgeändring vid årsmötet 2020

Föreningsstämmohandlingar 2020
Årsmötet 2020
Verksamhetsberättelse, bilaga 1
Årsbokslut räkenskapsåret 2019, bilaga 2
Revisionsberättelse, bilaga 3
Valberedningens förslag till arvoden 2020, bilaga 4
Väg- och trafiksituationen i Bruket, bilaga 5
Verksamhetsplan för reparation av asfaltsvägar, bilaga 6
Budget 2020, bilaga 7
Valberedningens förslag och styrelsens förslag till valberedning, bilaga 8 och 9
Förslag till stadgeändring, bilaga 10

Stadgar

Protokoll

Login