Vattholma Vägförening

Fotograf: Cina Stenson

Föreningen

Som boende i Vattholma är du medlem i Vattholma Vägförening.

  • Alla fastigheter i Vattholma är anslutna till Vattholma Vägförening med en andel per fastighet.
  • Det innebär bland annat att det varje år kommer ett inbetalningskort för årsavgift till föreningen, som du är skyldig att betala.
  • Vår vägförening är en så kallad samfällighetsförening. Vad samfälligheten förvaltar framgår av våra stadgar, som bland annat hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.
  • Läs mer om samhällighetsföreningar på Lantmäteriet samfällighetsförening

VÅRA UPPGIFTER

  • Arbeta med vägnätet i samhället i form av förebyggande underhåll, reparationer, skyltning, dikesrensning, släntklippning mm.
  • Klippa allmänna park- och grönytor.
  • Snöröja och halkbekämpa vägar och allmänna parkeringsplatser samt vissa gång och cykelvägar.

Kontakt

De flesta arbeten i vägföreningens regi sköts på entreprenad av olika företagare. Har du synpunkter på arbetets utförande, förslag på åtgärder eller vill påpeka något som behöver åtgärdas är du hjärtligt välkommen att kontakta oss!

Vägfogde Fredrik Westergren,
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnZhZ2ZvZ2RlQHZhdHRob2xtYXZhZ2ZvcmVuaW5nLnNlPC9hPg==

Ordförande - Niclas Malmberg 0723-628960
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm9yZGZvcmFuZGVAdmF0dGhvbG1hdmFnZm9yZW5pbmcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+b3JkZm9yYW5kZUB2YXR0aG9sbWF2YWdmb3JlbmluZy5zZTwvYT4=

Aktuellt

Måndag 8 april påbörjas grus/sandsopningen i Vattholma. Malmvågsvägen och gång/cykelvägen utmed denna körs först. Det är bra om du som fastighetsägare borstar ut gruset/sanden vid din tomtgräns så att det kan tas om hand av vår entreprenör.


Vid årsmötet den 9 april deltog representant från Uppsala kommun och berättade om pågående arbete med att namnge cykelvägar i Vattholma. Den som har förslag till namn kan maila styrelsen eller direkt till kommunen: namngivningsnamnden@uppsala.se


Från och med vintern 2023/2024 har Elsarby Mjölk och Lantbruk tagit över vinterväghållningen. De är bekanta med Vattholma sedan tidigare, då de ett par år ansvarat för samfälligheternas snöröjning. OBS att en förändring nu också är att allmänheten kan hämta sand på golfklubbens parkering.


Uppsala kommun har genomfört en ansvarsutredning angående den södra bron vid bruksgårdarna. Kommunens slutsats är att Vägföreningen helt ansvarar för de restaureringskostnader som är nödvändiga framöver. Vägföreningen har begärt in offerter från några olika aktörer för att få uppgift om vad det kan kosta att restaurera bron. Utredningen finns att läsa här: Ansvarsutredning södra bron

Login